Testimonial

Michel de Jong - Senior Projectleider

Michel de Jong
Geboren in: 1973
Werkzaam bij: Wagenborg Nedlift
Sinds: 1994
Carriereniveau: professional

Ik voel me min of meer verplicht om mijn bijdrage te leveren aan het verminderen van milieuproblemen. Als iedereen zijn steentje zou bijdragen, zouden we veel meer vooruitgang boeken.

Michel de Jong is sinds 1994 werkzaam bij Wagenborg Nedlift. Naast een enthousiaste en zeer gemotiveerde professional, is hij ook actief betrokken om ervoor te zorgen dat hij de wereld goed achter laat. Michel maakt zich grote zorgen over het milieu en hij probeert zelf een bijdrage te leveren aan de energietransitie, zowel in zijn werk als in zijn privéleven.

Wat bracht je naar Wagenborg?

"Toen ik een kleine jongen was, wilde ik al kraanmachinist worden. Net als mijn vader, die werkte voor  het bedrijf dat toen nog Lommerts heette en later werd overgenomen door Wagenborg. In 1994, ben ik begonnen als leerling kraanmachinist bij Wagenborg.

Je bent nu de senior projectcoördinator

"Dat klopt. Als leerling volgde ik eerst een opleiding van twee jaar om een ​​gekwalificeerde kraanmachinist te worden, waarna ik twee jaar stand-in was en verschillende soorten kranen bestuurde. Vervolgens heb ik een training voor voorman gevolgd en kreeg ik onmiddellijk de kans om te starten als voorman op het Ameland-project. Dit was een project waar Wagenborg verantwoordelijk was voor het complete logistieke transport van een boorplatform op het eiland Ameland. In 2000 begon ik met een opleiding over hijswerk, waarna ik ging werken als aspirant-projectmanager. Ik ben inmiddels doorgegroeid naar senior projectmanager."

Was het altijd al een ideaal om de wereld beter achter te laten?

Vanaf 2013 volgde ik een vierjarige part-time opleiding Techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen om mijn kennis van het vakgebied te verbreden en mezelf verder te ontwikkelen. Anticiperen op de behoeften van klanten en ze unieke technische oplossingen bieden, is het leukste deel van mijn werk. Deze opleiding heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn kennis en vaardigheden. Tijdens de opleiding leerde ik ook meer over de energietransitie en werd ik me bewust van de schade die wij mensen aan het milieu berokkenen. Ik heb ook geleerd hoe dat probleem misschien kan worden opgelost. Ik denk dat ik, met de kennis die ik heb opgedaan, verplicht ben om alles in het werk te stellen om een ​​betere wereld na te streven. "

"Het is dus meer dan alleen een ideaal. Ik voel me min of meer verplicht om mijn bijdrage te leveren aan het verminderen van milieuproblemen. Als iedereen zijn steentje zou bijdragen, zouden we veel meer vooruitgang boeken.

Hoe werk je aan een duurzame wereld, zowel in je werk als in je privé-leven?

"Er zijn verschillende manieren. We willen bijvoorbeeld een uitbreiding toevoegen aan ons huis. We hebben besloten om dat te doen met 'circulaire bouwmaterialen' om onze persoonlijke CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beperken. De kosten van deze manier van bouwen zijn hoger, maar het betekent dat ons huis op een verantwoorde manier wordt gebouwd. We proberen ook op allerlei andere manieren om onze persoonlijke CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden, bijvoorbeeld door onze vleesconsumptie aan te passen, afval gescheiden te houden, enzovoort. Het belangrijkste is om de kennis die je krijgt te delen - om mensen te laten beseffen dat je een andere koers moet varen, om het in zeevarende termen te plaatsen. Je kunt dat eenvoudig doen door er met mensen over te praten. Ik hoop dat ik hen ook kan inspireren, zodat er een soort kettingreactie is met als doel het evenwicht te herstellen tussen wat de aarde ons kan bieden en de behoeften van huidige en toekomstige generaties.

En vanuit een zakelijk perspectief doe ik mijn uiterste best om de CO2-voetafdruk van onze organisatie zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door efficiënt te plannen. Dat is een eenvoudig voorbeeld, maar het vermindert onze CO2-uitstoot direct. Intern werkt onze organisatie ook hard aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Onder andere door energiezuinige verlichting te gebruiken. Ik blijf onderzoeken hoe ik verder kan bijdragen aan de energietransitie vanuit mijn positie bij Wagenborg Nedlift. Door de afstemming van de elementen 'People, Planet en Profit' te optimaliseren. Ik probeer daarbij altijd te denken in termen van mogelijkheden en kansen en niet in termen van bedreigingen. "